Queimada

La queimada es una bebia alcohólica de la tradicion gallega i própia de la su gastronomia. Los sus origin son escurus, enque paici que tuvu nacéncia enos añus 50 del sigru XX.[1] Amás, se sueli pronuncial un conjuru pa protegel al que la bebi de los espíritus i otrus seris malvaus. El conjuru traicional data de 1967.

Queimada preparandu-si.

ConjuruEditar

En galleguEditar

Mouchos, coruxas, sapos e bruxas.

Demos, trasnos e diaños,

espritos das neboadas veigas.

Corvos, píntigas e meigas,

feitizos das manciñeiras.

Podres cañotas furadas,

fogar dos vermes e alimañas.


Lume das Santas Compañas,

mal de ollo, negros meigallos,

cheiro dos mortos, tronos e raios.


Oubeo do can, pregón da morte;

fuciño do sátiro e pe do coello.

Pecadora lingua da mala muller

casada cun home vello.


Averno de Satán e Belcebú,

lume dos cadáveres ardentes,

corpos mutilados dos indecentes,

peidos dos infernais cus,

muxido da mar embravescida.

Barriga inútil da muller solteira,

falar dos gatos que andan á xaneira,

guedella porca da cabra mal parida.


Con este fol levantarei as chamas

deste lume que asemella ao do Inferno,

e fuxirán as bruxas a cabalo das súas escobas,

índose bañar na praia das areas gordas.

¡Oíde, oíde! os ruxidos que dan

as que non poden deixar de queimarse

no augardente quedando así purificadas.


E cando este brebaxe baixe polas nosas gorxas,

quedaremos libres dos males da nosa ialma

e de todo embruxamento.


Forzas do ar, terra, mar e lume,

a vós fago esta chamada:

si é verdade que tendes máis poder que a humana xente,

eiquí e agora, facede cos espritos dos amigos que están fóra,

participen con nós desta queimada.

En estremeñuEditar

Mochuelus, corujas, marrajus i brujas. Demónius, duendis i diabrus. Espíritus de las ñubrás vegas.

Cuervus, santorrostrus i meigas, hechizus de las mendingantis. Concalecias cañas aburacás, fogal de cocus i gusarapus.

Hueu de las santas compañas, mal de oju, negrus conjurus, cheru los muertus, truenus i rayus.

Aulliu del perru, pregón de la muerti, hozicu machu lanú, pie de coneju. Pecaora luenga la mala mujel casá con ombri vieju.

Avernu de Satán i Belcebú, hueu de cadavis ardientis, cuerpus mutilaus de los indecentis, peus de los infernalis culus. Bufiu del mari braviu.

Barriga horra la mujel soltera. Palranga las gatas que andas altas. Pelitasqui guarru la cabra mal paria.

Con esti fuelli alevantaré las llamas d’esti hueu que se paici al del infiernu i ahuirán las brujas a cavallu las sus escobas diendu-si a bañal ena praya las arenas gordas.

Vei, oyei… los rugius de las que no puein dexal de quemal-si ena aguardienti, queandu assina espurechas. I de que esti mesturaju ajorri polos muestrus galgüerus quearemus libris de los malis de la muestra alma i de tó enbruju.

Huerças del airi, tierra, mari i hueu! A vosotrus vos llamu! Si es verdá que teneis mas poel que la umana genti, aquí i agora, hazei que los espíritus de los amigus que están ahuera partecipin con mosotrus en esta queimada.

HuentisEditar

  1. [1]