El sigru treceru enantis dela muestra era escomençó el 1 eneru del añu 300 e. C. i terminó el 31 diziembri del añu 201 e. C. S'alcuentra endrentu del periou estóricu dela Edá Antigua.